Trụ sở

Số 181K Bình Thới,
Phường 9, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh

Chi nhánh

Số 128 Quốc Lộ 1A,
Phước Lợi, Bến Lức, Long An

Hotline

0848 166 668

Email

phongkhamtamphuc.net@gmail.com

Giờ Làm Việc

Thứ 2 ……………. 8 am – 8 pm
Thứ 3 ……………. 8 am – 8 pm
Thứ 4 ………. 8 am – 8 pm
Thứ 5 ………….. 8 am – 8 pm
Thứ 6 ……………….. 8 am – 8 pm
Thứ 7 .……….... 8 am – 8 pm
Sunday ......……….. 8 am – 8 pm

Bản Đồ