Trụ sở

Số 181K Bình Thới,
Phường 9, Quận 11,
Thành phố Hồ Chí Minh

Hotline

0938 520 580

Email

phongkhamtamphuc.net@gmail.com

Giờ Làm Việc

Thứ 2 ……………. 8 am – 8 pm
Thứ 3 ……………. 8 am – 8 pm
Thứ 4 ………. 8 am – 8 pm
Thứ 5 ………….. 8 am – 8 pm
Thứ 6 ……………….. 8 am – 8 pm
Thứ 7 .……….... 8 am – 8 pm
Sunday ......……….. 8 am – 8 pm

Bản Đồ